شرايط عمومي شركت در كنگرهNotice: Undefined index: _systemPageGUID in D:\Websites\LocalUser\irconference.ir\www\library\cfile.php on line 3070

تكميل فرم تقاضاي شركت در کنگره جهت شركت در هر یک از بخش ها الزامي است

ارسال اثر به دبيرخانه به منزله قبول شرايط و مقررات آن است.

 دبیرخانه کنگره ارسال کننده را صاحب اثر تلقی می کند. در صورت اثبات خلاف آن در هر مرحله، اثر (آثار) ارسالی حذف شده و عواقب آن نیز متوجه ارسال کننده خواهد بود.

 آثاري كه در ديگر جشنواره ها، برگزيده شده اند پذيرفته نمي شود(به جز بخش رسانه های مجازی).

هر شركت كننده مجاز به شركت در تمامي بخش هاي مسابقات بدون هيچ محدوديتي به جهت شركت در رشته خاص مي باشد. محدوديتي براي تعداد آثار ارسالي نيز وجود ندارد.

ارائه ي آثار در موضوع ويژه ي کنگره داراي اولويت است.

کنگره ملی وقف، حماسه اقتصادی و سبک زندگی اسلامی در سطح ملي برگزار مي شود

آثار بايد به زبان فارسي ارائه شود.

دبيرخانه کنگره مجاز است آثار انتخاب شده را در امور انتشاراتي، تبليغاتي، تلویزیونی و اطلاع رساني کنگره مورد استفاده قراردهد.

آثار برگزيده، در كتاب مجموعه آثار کنگره به چاپ خواهد رسيد


جهت ثبت نام در کنگره توجه به شرایط اختصاصی هر بخش الزامی است

نکته: توجه داشته باشید ثبت نام در هر بخش، فقط از طریق همان بخش قابل قبول می باشد و در غیر اینصورت ترتیب اثر داده نخواهد شد

شرایط را می پذیرم

Powered By 213.ir